มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.
รายนางสมพร เรียนสุนทร  จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  เลขประจำตัว ๑๒๑๐๗๕  ข้าราชการบำนาญ สพป.อบ.๑
โดยมอบให้ นางเพลินพิศ ทรายสุวรรณ  ซึ่งเป็นบุตรและเป็นผู้จัดการศพ  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
S__5447691