มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

»»»เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนายสมพงษ์ ผลทวี  เลขประจำตัว ๔๗๗๔๐๑  สังกัดข้าราชการบำนาญ สพป.อบ.เขต ๔
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  โดยมอบให้ นางนิตยา ผลทวี  ซึ่งเป็นคู่สมรสและเป็นผู้จัดการศพ  ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
180615_0016