มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

»»»เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๑๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. รายนายบุญเพิ่ม ศรีวะรมย์  เลขประจำตัว ๘๒๘๗๑  จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
โดยมอบให้ รางอังกาบ ศรีวะรมย์  ซึ่งเป็นคู่สมรสและเป็นผู้จัดการศพ  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
S__3407892 S__3407894