มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.
รายนางหนูพัด  เหล่าโก้ก  เลขประจำตัว ๒๘๙๘๑๐  จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  สังกัดข้าราชการบำนาญ สพป.อบ.1
โดยมอบให้นายภัทรวัฒน์  เหล่าโก้ก  ซึ่งเป็นบุตรและเป็นผู้จัดการศพ   ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
S__3301402 S__3301401