มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.
รายนางบุญเลี้ยง ชื่นสำราญ  ช.พ.ค.  จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และ ช.พ.ส. จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  สังกัดข้าราชการบำนาญ สพป.อบ.1
โดยมอบให้นายศุภวุฒิ  ชื่นสำราญ  ซึ่งเป็นบุตรและเป็นผู้จัดการศพ   ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานีชพค.1 ชพส.1