มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

»»วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. นางยศสุนทร บุตรวงศ์ อายุ ๗๐ ปี เลขประจำตัว ช.พ.ค. ๐๒๓๗๐๙๙
ให้แก่นายประสิทธิ์ บุตรวงศ์ ซึ่งเป็นคู่สมรส ของผู้ถึงแกกรรม
S__139567106