มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

»»»เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.  รายนางปวันรัตน์ คำรุ่ง  เลขประจำตัว ๒๗๒๙๓๔  ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง  สังกัด สพป.อบ. เขต ๕
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  โดยมอบให้  นางเลียง ไชยโพธิ์  ซึ่งเป็นผู้จัดการศพ  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
S__27025416