มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

»»»วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.  รายนายชำนาญ กัณหาสุข  เลขประจำตัว ๓๗๙ู๙๘  สังกัดข้าราชการบำนาญ สพป.อบ.๕
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  โดยมอบให้  นางศิริบูรณ์ กัณหาสุข  ซึ่งเป็นคู่สมรสและเป็นผู้จัดการศพ
ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
S__2187386