มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

»»»วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนายนรินทร์  เจริญราษฎร์  เลขประจำตัว ๓๙๖๒๒๑  สังกัดข้าราชการบำนาญ สพป.อบ.๓
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  โดยมอบให้  นางดวงนภา  เจริญราษฎร์  ซึ่งเป็นคู่สมรสและเป็นผุ้จัดการศพ
ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
S__2187384