มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

»»»เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. และ  ช.พ.ส.  รายนายสุพร ลาวินิจ  โดยมอบให้นางสาวอรอุษา ลาวินิจ  ซึ่งเป็นบุตรของสมาชิก
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
S__9551904