มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 8 มกราคม 2561 นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000.- บาท  เลขประจำตัว ช.พ.ค. 0091923
โดยมอบให้ นางรุ่งนภา ชมเมือง  ซึ่งเป็น  บุตร  ของสมาชิก ช.พ.ค.
1