มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

»»»วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนายกฤษดา วงศายะ เลขประจำตัว ช.พ.ค. 333114
สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 2  โดยมอบให้นางนุสรา วงศายะ ซึ่งเป็น คู่สมรส
1