มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนางชุมพร พิริยวิทย์ จำนวน 200,000.- บาท
โดยมอบให้ นางวรรณวิภา ศักดิ์กำปัง ซึ่งเป็น บุตร
1