มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

»»»เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนายจรัส ภูมิภาค เลขประจำตัว 92459 
โดยมอบให้ นางสุจิตรา ภูมิภาค  ซึ่งเป็น บุตร ของนายจรัส ภูมิภาค
1