มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท

»»»เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ราย จ.ส.อ.สะอาด โสมณวัฒน์
เลขประจำตัว 298835 โดยมอบให้ นางปราศรัย โสมณวัฒน์ ซึ่งเป็นคู่สมรสของสมาชิก ช.พ.ส.
S__175554563