มอบค่าจัดการศพสมาชิกช.พ.ส.

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. รายนายบรรเทา คนฉลาด  เลขประจำตัว 340754
โดยมอบให้นางลักษมี คนฉลาด ซึ่งเป็นคู่สมรส จำนวน 100,000.- บาท
S__143237125