พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ให้เกียรตินำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการ
และรับฟังรายงานเรื่องความพร้อมของหอพัก สกสค.
เยี่ยมชมกิจการหอพัก สกสค.