ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมการคัดกรองโครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก”

»»»วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค . จังหวัดอุบลราชธานี 
ออกเยี่ยมสมาชิกในการคัดกรองโรคตาต้อกระจก ตามโครงการโลกสวยตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจกโดยมี ผู้เข้ารับการตรวจ ๑๔๘ ราย ตรวจพบและนัดรักษา ๑๒ ราย 
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
คัดกรองต้อกระจก เขต1_180510_0001 คัดกรองต้อกระจก เขต1_180510_0005 คัดกรองต้อกระจก เขต1_180510_0002 คัดกรองต้อกระจก เขต1_180510_0006 คัดกรองต้อกระจก เขต1_180510_0003