ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมการคัดกรองโครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก”

»»»เมื่อวันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค . จังหวัดอุบลราชธานี
ออกเยี่ยมสมาชิกในการคัดกรองโรคตาต้อกระจก ตามโครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก”
โดยมี ผู้เข้ารับการตรวจ ๓๗ ราย ตรวจพบและนัดรักษา ๑ ราย  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
คัดต้อกระจกสพม29_180510_0003 คัดต้อกระจกสพม29_180510_0006 คัดต้อกระจกสพม29_180510_0001 คัดต้อกระจกสพม29_180510_0002