ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวแทนวางหรีดเคารพสมาชิก ช.พ.ค.

»»»เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
ปฏิบัติภารกิจรับมอบหมายเป็นตัวแทน นายพิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ
คณะกรรมการ สกสค.,นายวิวัฒน์ อ้นน่วม รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และ นายธำรงค์ น่วมศิริ รองเลขาธิการคระกรรมการ สกสค. วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนายอภิชัย กรมเมือง เลขประจำตัว 501131
ณ วัดป่าแสนอุดม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
30890 30887 30885