ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่  ได้ร่วมวางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนายอุทัย นามบุตร
สังกัดข้าราชบำนาญ สพป.อบ.เขต 1  ที่อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
1