ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

วันที่ 8 กันยายน 2560 นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมประชุมผู้บริหารรับนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

และพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี 2560
71827 71861