ผู้บริหารธนาคารออมสินอุบลราชธานี เขต 1 และ เขต 2 พบปะหารือกับ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายศรชัย จันโทวงษ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินอุบลราชธานี เขต 1 และ
นางศศิธร มากละเอียด ผู้อำนวยการธนาคารออมสินอุบลราชธานี เขต 2 พร้อมพนักงานธนาคารออมสิน
ได้เข้าพบ นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสกำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหารือเกี่ยวกับ
มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับการแก้ไขหนี้สินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา
และมอบของที่ระลึกให้แก่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 09.30 น. ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
P1040100