ผอ.สกสค.อุบลราชธานี พบปะครูบรรจุใหม่

»»» วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา 10.30 น.  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  เข้าร่วมการปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่  เพื่อบรรยาย ให้ความรู้ หลักการ แนวคิด ในหัวข้อ “ช.พ.ค.-ช.พ.ส. คืออะไร ให้อะไรกับชีวิตครู”  และเชิญชวนให้ครูบรรจุใหม่ได้สมัครเป็นสมาชิก  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
S__450570 S__450571 S__450572 S__450573 S__450574