ผอ.สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ สมาชิก ช.พ.ค.

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562  นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานงานฌาปนกิจศพสมาชิก ช.พ.ค.
ราย นายสุพัฒน์ สืบศรี ข้าราชการบำนาญ สพป.อบ.เขต 1  ณ เมรุวัดบ้านผักแว่น ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
S__11075599 S__11075600 S__11075601 เป็นประธานงานศพนายสุพัฒน์ สืบศรี