ผอ.สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ และทอดผ้าบังสุกุล นายสุทธิชัย พันธ์คำ

ฌาปนกิจบ้านบ้านดอนโด่