ผอ.สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานสวดอภิธรรมสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ที่ถึงแก่กรรม

66666