ผอ.สกสค.จังหวัดอุบลราชธานีร่วมงานฌาปนกิจศพ

นายเฉลียว  มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณแม่สมาชิก ช.พ.ค.
” ครอบครัวครู  เราดูแล ”
ร่วมงานฌาปนกิจศพ นางวิบูลย์ ไชยชนะ