ผอ.สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

»»»เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนายสุดใจ มารมย์ ข้าราชการบำนาญ สังกัด สพป.อบ.1
ณ วัดบ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จ.อุบลราชธานี
2 1