ผอ.สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี ติดต่อประสานงานที่ออมทรัพย์ฯกระทรวงศึกษาธิการ

»»เมื่อวันที่  ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐   นายเฉลียว  มนัส  ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
ติดต่อประสานงาน พบประทำความเข้าใจ การทำ MOU กับประธานกรรมการ ตัวแทนกรรมการ
และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดอุบลราชธานี จำกัด
ซึ่งตัวแทนคณะกรรมการจะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ ประมาณวันที ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เพื่อมีมติผลการประชุมเป็นอย่างไร คอยติดตามต่อไปครับ
7044470445