ผอ.สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน แก่นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

»»»เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
ได้อนุเคราะห์ให้ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน แก่นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์
ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
S__22265931 S__175538178 S__175538179 S__175538180 S__175538182