ปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อหลวงรัชกาลที่ 9

สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกิจกรรมปลุกดอกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานจังหวัด
3 2 1