ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี รอบ 1 ปี
ณ ห้องประชุมดงเสือปู่ตา สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ค่ะ

2 3 4