ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี

»»»เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 คณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี รอบ 6 เดือน
ณ ห้องประชุมดงเสือปู่ตา เวลา 09.00 เป็นต้นไป
ประเมิน ผอ.เฉลียว ในรอบ 6 เดือน(23.1.61)ใหม่ประเมิน 23.1.61.3