ประสานงาน โรงเรียนสังกัดเอกชน

ท่านผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
ได้ติดตามประสานงาน ช.พ.ค. -ช.พ.ส.
ที่โรงเรียนอาเวมารีอา จังหวีดอุบลราชธานี
ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559