ประชุม ผู้อำนวยการ สกสค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

»» วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการและการศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ ห้องประชุมออมทรัพย์ครูจังหวัดนครราชสีมา  โดยมี นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธาน
ประชุม._001 S__8568976 S__8568978 S__8568979 S__8568984 S__8568981