ประชุม ปรึกษา หารือ ผอ.สกสค. 20 จังหวัดภาคอีสาน

17