ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร

นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. 
ครั้งที่ 4/2560  ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงแรมเอ็ม.เจ.เดอะมาเจสติคสกลนคร  จังหวัดสกลนคร
1 2 3