ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือน เมษายน 2562

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562  นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธนี  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือน เมษายน 2562   ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
S__37019749 S__37019750