ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

318388 318387