ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2560

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
1 2