ประชุมสัมมนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ

»»»เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  จัดโครงการประชุมสัมมนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๑  มีการจัดให้ตรวจสุขภาพเบื้องต้น
และมีวิทยากรจากโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ได้บรรยายและเป็นต้นแบบในการออกกำลังเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
ณ  ห้องประชุมดงเสือปู่ตา สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้สูงอายุปี2561_180618_0134 ผู้สูงอายุปี2561_180618_0063 ผู้สูงอายุปี2561_180618_0066 ผู้สูงอายุปี2561_180618_0052 ผู้สูงอายุปี2561_180618_0074 ผู้สูงอายุปี2561_180618_0077 ผู้สูงอายุปี2561_180618_0082 ผู้สูงอายุปี2561_180618_0089 ผู้สูงอายุปี2561_180618_0048 25610615_180618_0033 25610615_180618_0042 25610615_180618_0043 25610615_180618_0048 25610615_180618_0052 25610615_180618_0054 25610615_180618_0059 25610615_180618_0065 25610615_180618_0069 25610615_180618_0002 25610615_180618_0027 25610615_180618_0031 25610615_180618_0032