ประชุมภาคีเครือข่ายแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

»»»เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมกับผู้อำนวยการธนาคารออมสินอุบลราชธานี เขต 1,เขต 2 และ การเงินเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุบลฯ 
จัดประชุมภาคีเครือข่ายแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
ณ ห้องประชุมดงเสือปู่ตา สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
1 2 S__14196740 S__14196742