ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.30 น.  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  ครั้งที่ 11/2561
ณ  ห้องประชุมดงเสือปู่ตา  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานีS__30711895 S__30703682 S__30703681