ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมดงเสือปู่ตา  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
c262a77e090e233e76c14d966e66617a2_33262606_180831_0014 o0a328336a11d76b22ffda482f09346a8_4620693218522976197_180831_0010 o0a328336a11d76b22ffda482f09346a8_4620693218522976197_180831_0001 o0a328336a11d76b22ffda482f09346a8_4620693218522976197_180831_0009 o0a328336a11d76b22ffda482f09346a8_4620693218522976197_180831_0008 o0a328336a11d76b22ffda482f09346a8_4620693218522976197_180831_0007 o0a328336a11d76b22ffda482f09346a8_4620693218522976197_180831_0005