ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 12/2560

»»»เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 12 / 2560
เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท
P1040230 P1040232 P1040242 P1040255 P1040238 P1040240