ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2564

>> วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564  นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี  ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2564 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน  ระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการดำเนินงาน สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ณ ห้องประชุมดงเสือปู่ตา สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพปช พค 28 5 64S__2351154S__2351155S__2351158S__2351160S__2351162