ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราธานี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมีการร่วมหารือข้อปัญหา สมาชิกค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
และดอกเบี้ยเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

การติดตามผลการดำเนินงาน การจัดโครงการสวัสดิการ – สวัสดิภาพต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่
374