ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562  นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดอุบลราชธานี  ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อพิจารณาเลือกประธานศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมติที่ประชุมได้เสนอ นายชาญชัย รสจันทร์ อดีตศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดอุบลราชธานี  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมดงเสือปู่ตา  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
ประชุมพิทักครูไทย (14 พค 62) 14562_๑๙๐๕๑๔_0027 14562_๑๙๐๕๑๔_0003