ประชาสัมพันธ์ สวัสดิการเพื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. จังหวัดอุบลราชธานี

»»»เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  นำโดยนายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการ สกสค.
ร่วมมือกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี  ได้ทำโครงการประกันภัยรถยนต์สิทธิพิเศษ (MOU) ให้บุคลากรในหน่วยงานของ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี โดยไม่มีข้อผูกมัดกับ สกสค.แต่อย่างใด จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของบุคลากรและบุคคลในครอบครัวเท่านั้น
โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่า บริษัท ทิพยประกันภัย สาขาอุบลราชธานี จะให้ส่วดลด ในการประกันภัยรถยนต์
                          สำหรับสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. สังกัด สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
                                                   ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
ใส่ขอบ2 28