ประชาสัมพันธ์และชี้แจงการใช้งานไลน์แอด สกสค.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562  นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  เข้าร่วมประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 1  เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงการเข้าร่วมและใช้งาน Application Line@ สกสค.อุบลราชธานี  เพื่อให้สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ได้ตรวจสอบข้อมูล รายละเอียด ความถูกต้องได้ด้วยตนเอง  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประชาสัมพัน 1111111 S__37380337